Sportovní trénink

L0022

Nový produkt

autor: Tomáš Perič, Josef Dovalil

  • zatížení a zotavení
  • síla, rychlost, vytrvalost, koordinace, pohyblivost
  • technika a taktika
  • psychologická příprava

Více informací

Tento produkt již není na skladě

165 Kč s DPH

Více informací

V této publikaci se čtenáři seznámí se základy sportovního tréninku, s jeho teoretickými východisky i s praktickou realizací vlastní tréninkové činnosti, najdou zde informace o zvyšování výkonnosti a poznatky z různých vědních oborů, jako jsou například fyziologie, psychologie, biomechanika apod. Kniha je určena širší trenérské veřejnosti, trenérům různých kvalifikačních úrovní, studentům tělovýchovných oborů a dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti. Měla by sloužit jako úvod do jejich celoživotního studia této velmi rozsáhlé, ale ve svých důsledcích nádherné vědy.

Sport je bezpochyby jedním z fenoménů naší doby. Obdivujeme výkony špičkových sportovců na olympijských hrách a světových šampionátech, organizace významných mezinárodních soutěží se stává "politikem", které "hýbe" celou společností. Sport se stal významnou součástí zdravého způsobu života velkého množství obyvatel, příjemnou a užitečnou náplní volného času.

O autorovi

doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.

V roce 1989 ukončil studium Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, nastoupil na tutéž fakultu jako odborný asistent, a to na katedru pedagogiky, psychologie a didaktiky, a získal titul PaedDr. V roce 1999 ukončil postgraduální doktorandské studium (Ph.D.). V roce 2007 byl jmenován docentem kinantropologie.

Ve své práci se zaměřuje na problematiku sportovní přípravy dětí a mládeže, výběr sportovně talentované mládeže. Na fakultě pracuje v řadě akademických funkci. V rámci své mimofakultní činnosti pracuje jako trenér mládeže v ledním hokeji a jako konzultant pro trénink v různých sportovních odvětvích. V letech 1994 až 2010 byl členem trenérsko-metodické komise Českého svazu ledního hokeje, od roku 2006 pracuje jako International Instructor for Learn to Play program Mezinárodní federace ledního hokeje.

Je autorem a spoluautorem řady vědeckých a odborných článků s výše uvedenou problematikou, dále autorem a spoluautorem učebnic o sportovní přípravě dětí, o výběru sportovních talentů a tréninku ledního hokeje.