Sportovní příprava dětí

L0023

Nový produkt

Nové , aktualizované vydání.

autor: Tomáš Perič a kolektiv Aktualizované vydání úspěšné publikace o sportovní přípravě dětí a mládeže je určeno trenérům, sportovním instruktorům, cvičitelům a rodičům, jejichž děti začínají s pravidelným tréninkovým procesem.

Více informací

Tento produkt již není na skladě

160 Kč s DPH

Více informací

Populárně-odbornou formou seznamuje čtenáře se zásadami a požadavky na moderní trénink dětí z hlediska jeho podstaty ve všech sportovních odvětvích a oproti předchozímu vydání je doplněno o kapitoly zabývající se sportovní diagnostikou dětí, výživou a kompenzací zatížení dětského organizmu. Autor, zkušený pedagog a trenér, čtenáře seznamuje s tím, že sportování není jen zvyšování výkonnosti a příprava na závody a soutěže, ale dlouhá a často velmi složitá společná cesta dětí, trenérů, učitelů a rodičů.

O autorovi

doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.

V roce 1989 ukončil studium Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, nastoupil na tutéž fakultu jako odborný asistent, a to na katedru pedagogiky, psychologie a didaktiky, a získal titul PaedDr. V roce 1999 ukončil postgraduální doktorandské studium (Ph.D.). V roce 2007 byl jmenován docentem kinantropologie.

Ve své práci se zaměřuje na problematiku sportovní přípravy dětí a mládeže, výběr sportovně talentované mládeže. Na fakultě pracuje v řadě akademických funkci. V rámci své mimofakultní činnosti pracuje jako trenér mládeže v ledním hokeji a jako konzultant pro trénink v různých sportovních odvětvích. V letech 1994 až 2010 byl členem trenérsko-metodické komise Českého svazu ledního hokeje, od roku 2006 pracuje jako International Instructor for Learn to Play program Mezinárodní federace ledního hokeje.

Je autorem a spoluautorem řady vědeckých a odborných článků s výše uvedenou problematikou, dále autorem a spoluautorem učebnic o sportovní přípravě dětí, o výběru sportovních talentů a tréninku ledního hokeje.